От днес се лекуваме свободно във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС), съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Директивата за правата на пациентите за трансгранично здравно обслужване, влиза в сила от днес.

Документът не се отнася за дългосрочните грижи, трансплантацията на органи и публичните програми за ваксинация.

Всяка държава-членка определя една или няколко национални точки за контакт за трансгранично здравно обслужване. За България тази точка е НЗОК.

Разходите за лечението на пациентите ще се поемат от страната, в която те са здравноосигурени.

Държавата-членка по осигуряване отговаря за възстановяването на разходите на осигуреното лице, след предоставяне на здравните грижи на пациентите на чужда територия.

Това означава, че всеки лекуващ се българин в чужбина ще плати лечението си, а след това НЗОК ще му осребри разходите, но по цени на българските болници.