Сумата, която личните лекари получават за записан пациент - т.нар. капитация, да се увеличи тази година, предлага здравната каса в проект за промени в решението на кабинета от 2016 г., с което се определят цените и обемите, които НЗОК плаща.

От касата искат общопрактикуващите да получават със 7 стотинки повече за всяко дете и възрастен над 65 години в листите си.

Така капитацията за пациентите до 18 години трябва да стане 1.37 лв., а за хората над 65 години - 1.47 лв. За пациентите между 18 и 65 г. заплащането остава 1.05 лв.

НЗОК иска да увеличи и цената на диспансерните прегледи при личните лекари.

Прегледът при пациентите с едно заболяване ще остане 9.50 лв., но за хората с по две заболявания ще се плаща по 11.40 лв., а с повече диагнози - по 13.30 лв.

Досега джипитата получаваха по 10.50 лв. за диспансерното наблюдение на хората с две и повече болести.

Ръстът е възможен, тъй като тази година има увеличение в бюджета за първична извънболнична помощ с 20 млн. лв.