Цените на храните и безалкохолните напитки в България са 71% от средното равнище за страните-членки на ЕС, а заплатите у нас са от четири до шест пъти по-ниски.

Това обяви експертът в Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ Виолета Иванова, цитирана от БНР.

Според нея приближаването на цените в България към средните европейски равнища налага и по-бързо сближаване на доходите на българските домакинства. 

Данните на Евростат показват, че производителността на труда на едно лице представлява 45,1% от средните европейски равнища, докато заплащането за 1 час на едно лице е едва 26,5 % по паритет на покупателната способност. Тоест заплатите изостават почти два пъти от производителността на труда. 

От КНСБ обявиха, че България продължава да е на последно място в ЕС по заплащане на труда.

Така например средната заплата в Германия е малко над 3700 евро, което е шест пъти повече от средното възнаграждение в България.