Със създаването на Агенцията за временна работа ще се намали както сивия сектор, така и нивото на безработицата, а пазарът ще стане още по-гъвкав. Това пък ще облекчи и самите работници, които по една или друга причина не могат да си намерят работа, заяви социалният министър Тотю Младенов.

Младенов изтъкна, че по отношение на предложените от МТСП промени в закона, с които да се въведе европейската директива за агенцията за временна работа, е налице добър диалог между социалните партньори. Министърът обеща, че ще се направят допълнителни уточнения в регламентацията на агенцията.

Социалният министър рано тази сутрин обсъди с Бернадет Сегол създаването на новата структура, а след това присъства на срещата между нея и премиера Бойко Борисов, в която взеха участие и представители на двата синдиката – КНСБ и КТ "Подкрепа".

"С вашия премиер постигнахме единомислие, че равнището на заплатите е инструмент за икономически ръст, а не обратното. Високите заплати не са негативен елемент за растежа в една страна", призна Сегол след срещата с министър-председателя.

Двамата са дискутирали и принципите на социалния диалог.

 "Важно е постигнатите в резултат на социалния диалог споразумения да се изпълняват. Подкрепяме социалния диалог, колективното договаряне, но трябва да има конкретни резултати от всичко това, трябва да има ефективност", каза още тя.

"Трябва да има равно третиране на временно работещите, трябва да има специфични условия и предпоставки за използването на един такъв труд. Предприятията, използващи временна заетост трябва да се лицензират", отбеляза още експертът. Тя даде примери за нарушения от страна на работодатели, наели хора на временна работа. Има сериозни злоупотреби при използване на временно заети командировани в чужбина, когато става дума за нискоквалифицирани хора, които отчаяно търсят работа, но не познават страната, в която отиват и не знаят какви са им правата. Има случаи на различно заплащане на временно заети и постоянно заети, които работят едно и също нещо и случаи на различни условия на труд.

Премиерът пое ангажимент за въвеждане на данък върху финансовите транзакции и от тук нататък в България доходите и пенсиите да растат. Ние ще се опитаме да видим как тези две обещания ще се случат в реалността, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.