Българските университети масово бълват висшисти с икономически и бизнес специалности, докато предприятията изпитват глад за инженери. С този пример експертът в Българската стопанска камара Томчо Томов илюстрира задълбочаващото се разминаване между кадрите, които произвеждат средните и висшите училища и потребностите на икономиката. 

“Изводът, че образованието създава безработни, колкото и да е неприятен, е верен”, каза вчера Томов на дискусия за младежката безработица, организирана от в. “Труд”.

В дебата участваха изпълнителният директор на Агенцията по заетостта и представители на работодателски и синдикални организации и на Националния младежки форум.

Учи, за да не работиш

Повишава се делът на младежите с висше образование, които са безработни, което още веднъж показва, че то не отговаря на структурата на икономиката, допълни Томов. Мисленето на част от младите хора също е част от проблема: “Постъпват в университет, за да получат диплома, без да ги интересува какви знания и умения ще получат и къде могат да се реализират, след като завършат. А работодателите гледат все повече не толкова документите, а какво можеш да вършиш”, каза Томов.

Пример - в последните години има бягство от специалностите, за които се кандидатства с математиката, а пазарът на труда има нужда точно от технически кадри. “Това показва липсата на кариерно консултиране, което трябва да започва още в ранните класове на средното училище. За съжаление по този въпрос у нас много се говори, но нищо не се прави”, е изводът на експерта.

Всичко това дава следната, грубо обобщена картина на профила на работещия млад - намира си работа основно в търговията, услугите, IТ сектора и строителството, а най-разпространените професии са продавачка и охранител.

Хора без работа има, хора за работа няма

Проблем на пазара на труда е не само сгрешената структура на образованието, но и качеството на знанията и уменията, които учениците и студентите получават. Пример за това е парадоксът, че 57% от фирмите търсят младежи със средно образование, а близо 40% от регистрираните безработни млади хора в бюрата по труда са именно със средно общо или професионално образование.

Заради това въпреки високата безработица българските фирми масово не могат да намерят подходящи кадри, твърдят от работодателските организации. 

“Да не се заблуждаваме, че дуалното образование е панацея. Трябва да се реши въпросът със защитените професии (към които няма интерес от младите, но се търсят в икономиката), защото иначе нашето професионално образование ще продължи да готви хора, за които няма реализация”, предупреди Илия Келешев, председател на Българската камара по машиностроене.

Проблемът с образованието беше посочен и от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов. Статистиката на институцията показва, че всеки трети младеж (до 29 години) е учил в най-добрия случай до четвърти клас.

“Икономиката не се нуждае само от квалифицирани работници, но липсата на образование намалява алтернативата за заетост и шансовете за професионално развитие”, каза Ангелов.