Социалните помощи ще се актуализират с процента на средногодишната инфлация за съответната година - това предвижда проект на правителствено постановление за промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Документът е качен за обществено обсъждане. 

Проектът предвижда промяна в размерите на някои от видовете помощи като те са процент от гарантирания минимален доход от 75 лева на месец. 

Това се прави заради приетите от Народното събрание през април промени в Закона, с които получаването на месечните социални помощи беше обвързано с редовното посещаване на детска градина или училище. 

Отчита се изпълнението на родителския ангажимент по отношение включването на децата в образователната система. Така например помощта за родител на дете до 16 години, ако учи, е 73% от гарантирания доход, а за дете до 18 години, което не учи - 20% от гарантирания доход.