Близо 22% от жителите на Пловдивска област живеят под прага на бедността, сочи статистиката на Националния статистически институт. За 2018 г. минимумът от средства, нужни за покриването на жизнените потребности в областта, е 369 лв. на месец.

Всеки пети от населението обаче живее с по-малко от тези средства. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава със 7.7%, а относителният дял на бедното население запазва равнището си.

Най-много хора изпитват финансови ограничения всеки втори ден да си позволят консумация на месо или риба - 35%, да посрещнат неочаквани разходи със собствени средства - 23%, както и едноседмична почивка извън дома - 21%. 31 на сто от жителите се ограничават при отоплението на жилището си, показват данните.

През 2018 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана - съответно 239 и 240 лв., а най-високата - в област София (513 лв.),  

В областите Габрово, Смолян, Русе, Ямбол, Враца, Добрич, Варна и Стара Загора относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете.

В пет области - Видин, Силистра, Разград, Ловеч и Сливен, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.