население

Европа

България е предпоследна в ЕС по потребление и последна по БВП на глава от населението

България е предпоследна в ЕС по стандарт на покупателните способности (PPS) през 2023 г., изразен в реално индивидуално потребление (AIC) на глава от населението, като след нашата страна остава само Унгария, ...

1

Икономика

Как демографската криза се отразява на икономиката

По данни от текущата демографска статистика на НСИ населението на България в края на 2023 г. е 6 445 481 души. В сравнение с предходната година то намалява с 2 229 души (0.03%). През 2023 г. в страната ...

0

Пенсиониране

25% от населението у нас ще са пенсионери през 2027г.

През 2027-а година делът на хората на възраст над 65 години ще бъде почти 25% от цялото население на страната, а към 2060-а ще надхвърли 30% - данните бяха оповестени на организирана от "Каритас България" ...

2

Работа

Трудовият пазар в България е с най-лошата прогноза в ЕС

Населението в трудоспособна възраст между 20 и 64 години у нас ще се стопи с една трета до 2050 година. По този показател страната ни е с най-лошата прогноза в целия Европейски съюз (ЕС). Това показва ...

1

Работа

4,3% безработица у нас през 2022 г.

Коефициентът на безработица е 4,3 на сто, или с един процентeн пункт по-нисък в сравнение с 2021 година, показват резултатите, получени от Наблюдението на работната сила през 2022 година, съобщи Националният ...

0

Образование

В кой град жителите у нас са най-образовани

Националният статистически институт съобщи важни данни за образованието на населението в България.  Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през ...

1

Икономика

Пеканов: Над 16 млрд. лв. ще се влеят в икономика ни през следващите 6 години

В рамките на последните два месеца бяха одобрени европейските средства по седем от оперативните програми – 14 млрд. лв., които ще се влеят в българската икономика в следващите шест години. Отделно националното ...

0

Любопитно

Населението на България се е стопило с 11,5%

Населението на България е намаляло през последните десети години с над 844 хиляди души до 6,519 милиона, като жените са малко над 3,383 милиона, а мъжете - малко над 3,136 милиона. Това показват оповестените ...

0

Работа

Броят на безработните намалява за година с над 20%

Коефициентът на безработица е 4,9 на сто през първото тримесечие на 2022 година, или с 1,4 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2021 година, съобщи Националният статистически институт. През ...

0

Икономика

България с най-нисък БВП на човек от населението

През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарт на покупателната способност (СПС), варира между 55 процента от средното равнище за Европейския съюз (ЕС) в България ...

2