В случай на злополука по време на пътуване в държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария българите имат право на спешна медицинска помощ. 

За да я получите обаче, трябва да притежавате Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). 

С нея предоставеното лечение ще бъде на същите цени и условия като за хората, които са здравно осигурени в страната, която посещавате, съветват от Европейската комисия.

У нас европейска здравна карта се издава от 427 пункта, чиито адреси са публикувани на сайта на здравната каса. Документът е готов до 15 календарни дни, като издаването е безплатно. 

За целта е необходимо да се подаде лично или от упълномощено лице заявление. Децата, които все още нямат документ за самоличност, трябва да подадат заявлението с акт за раждане и лична карта на единия от родителите.

Задъл­жително условие българин да ползва такава карта е да бъде здравноосигурен.