Болнични за 245,1 млн. лв. е изплатил Националният осигурителен институт (НОИ) през първото полугодие. Средното обезщетение на служителите, отсъствали от работа заради грип, грижа за болен роднина или заради наложена карантина, е било 167,74 лв

От началото на година до края на юни института е изплатил над 1,4 млн. обезщетения за временна неработоспособност. В сравнение със същия период на миналата година броят им намалява с близо 63 000.

Въпреки това разходите на НОИ за болнични се увеличават, като основна причина за това е ръстът на минималната заплата и минималните осигурителни прагове. Така за първите 6 месеца разходите за обезщетения за временна неработоспособност са набъбнали с 23 млн. лв. повече от предварителната план-сметка на НОИ.

Превишение на разходите от института отчитат и при обезщетенията за отглеждане на дете и безработица. За първото полугодие за майчински са били платени 66,2 млн. лв., което е с 2,9 млн. лв. повече от предвиденото.

В преразход с над 28 млн. лв. е и фонд „Безработица“, от което за половин година са били изразходвани 206,7 млн. лв.

В края на юни компенсация за това, че са останали без препитание са получили над 79 000 нашенци. Средната сума на обезщетението е била 352,56 лв., което е с 13 на сто повече спрямо юни 2016 г.

Най-големи остават разходите за пенсии, като за това перо НОИ е платило 4,4 млрд. лв. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са нараснали със 108 мнл. лв.

В края на юни пенсионерите у нас са били 2 172 185 или с 486 по-малко от юни 2016 г., отчитат от НОИ. Средният размер на сумата за старини през юни тази година е бил 332,08 лв. От юли парите на възрастните се увеличиха с 2,4%.

С решение на правителството минималната пенсия беше увеличена от 161 лв. на 180 лв. от юли, а от октомври ще достигне 200 лв. Таванът на пенсиите обаче остана без промяна – 910 лв.