Фондовете, които изплащат втори пенсии, трябва да разполагат с ликвидни средства в размер не по-малък от дължимите плащания към пенсионерите, съответно лицата, получаващи втората си пенсия разсрочено, и техните наследници за следващите 6 месеца, вместо за следващите 12 месеца.

Това предвиждат промени в Наредба No 10 за изискванията към границата на  платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружества, качена за обществено обсъждане от Комисията за финансов надзор.

Промяната се налага заради сравнително кратките периоди, в които се извършват разсрочените плащания при придобито право на пенсия - на практика малко над 12 месеца вследствие нарастването на максималния допустим размер на разсрочените плащания поради регулярното увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст, уточняват от КФН.

Извършването на разсрочените плащания в рамките на такива периоди на практика предполага поддържането на значителна част от активите на фондовете за извършване на плащания само в ликвидни средства (но не и в други допустими от закона активи) за почти целия период, през който са дължими разсрочените плащания.

Посредством въвеждането на изискване за ликвидни средства за 6-месечен период се разширяват възможностите за инвестиране на средствата на фондовете за извършване на плащания и съответно за постигането на доходност, с която да бъдат актуализирани пенсионните плащания.

Как да разберете къде се осигурявате за втора пенсия

С проекта също така се либерализират ограниченията за инвестиране на собствените средства на пенсионноосигурителните дружества, покриващи границата на платежоспособност, във влогове в една банка, като действащият лимит от 5 на сто се увеличава на 25 на сто.

istock
istock

Съществуващият лимит от 5 на сто, съчетан с изискването на минимален кредитен рейтинг на банката, препятства пълноценното използване на възможността за инвестиране в банкови влогове. Увеличаването му до 25 на сто позволява по-ефективно управление на собствените средства на пенсионноосигурителните дружества посредством вложения, осигуряващи сигурност и разполагаемост на средствата в съответствие с предназначението на границата на платежоспособност.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg