Здравната каса ще плаща повече средства за детско здравеопазване, за раждания и инфекциозни болести. За целта Надзорният съвет на касата взе решение да се разблокират 50 милиона лева от резерва.

С 30% се увеличават клиничните пътеки за деца в областта на белодробните болести, онкологичните, и онкохематологични заболявания.

С парите от резерва на касата ще се увеличат и  цените на клинични пътеки за деца и за възрастни в областта на инфекциозните заболявания. В края на месеца ще бъде подписан анекс към Националния рамков договор между Здравната каса и Лекарския съюз и увеличените цени ще влязат в сила от първи юни.

„Взехме решение да подкрепим предложението на Лекарския съюз и на педиатрите за увеличение приоритетно на цените на детските клинични пътеки и на около 50 клинични пътеки, които в момента се изпълняват за деца и възрастни, но да бъдат разделени с по-висока цена на детските“, каза председателят на Надзорния съвет Жени Начева.

Със средствата от резервата на Здравната каса се предвижда да се увеличат цени на клинични пътеки и при възрастните. 

От Здравната каса увериха, че с парите от резерва, болничните директори трябва да предвидят повече средства за заплати на персонала.