Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на март 2010 г. е 3 763 787 души, като нараства спрямо същия период на миналата година с 2.24%. Това показва статистиката на Комисията за финансов надзор от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2010 г.

Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51.22%, в професионалните – 85.32%, в доброволните – 58.35%, а в доброволните по професионални схеми – 34.53%. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 34.9 г., в професионалните – 42.8 г., в доброволните – 46.4 г. и в доброволните по професионални схеми – 41.7 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на март тази година възлизат на 3 304 748 хил. лв. и в сравнение с края на първото тримесечие на 2009 г. отбелязват ръст от 37.17 на сто.