Осигурителният доход за страната за юни 2010 г. е 562,28 лв. Това съобщиха от Националния осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. е 563 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през юли 2010 г.