Пенсионни фондове продължават да крадат партидите с натрупаните пари за втора пенсия на хората без тяхно знание и съгласие. Въпреки че според официалните данни на Комисията за финансов надзор незаконните случаи намаляват значително през последните години, се оказва, че практиката кметове да разписват от името на съселяните си заявленията за прехвърляне на средствата им от един пенсионен фонд в друг продължава да се прилага. Само в едно старозагорско село 16 партиди на нищо неподозиращи хора са били прехвърлени с един подпис на кмета, научи "Сега".

"От доста време нямахме такива сигнали, но сега отново зачестиха случаите на неправомерно прехвърлени партиди на осигурените лица при нас. Ето, сега се връщам от едно село, където кметът заверява заявления за прехвърляне на партиди от нашия пенсионен фонд в друг пенсионен фонд, без хората да имат представа за това", коментира мениджърът за региона на Стара Загора на засегнатия фонд. 

Той обясни, че личните данни на хората се продават от фирми на нелоялни пенсионни дружества, които със съдействието на селските кметове и кметските наместници прехвърлят партидите и натрупаното по тях без знанието на засегнатите. Това е възможно, тъй като в малките населени места кметът или кметският наместник играят и ролята на нотариус.

Случаят в Старозагорско не е изолиран. Наскоро ДАНС и прокуратурата задържаха кмета и зам.-кмета на Брезово заедно със секретарката на общината и банков служител по обвинение, че от 2013 г. до май тази година са подпомогнали прехвърлянето на парите по индивидуални партиди от един пенсионен фонд в друг на най-малко 114 души. 

Същата схема със селския кмет в главната роля бе разкрита и от предаването "Господари на ефира". Пред камерата кметът на костинбродското село Опицвет Стефчо Алексов си призна чистосърдечно, че има много случаи, в които той е разписвал от името на осигурените заявления за прехвърляне от един фонд в друг, без хората изобщо да знаят. Конкретният случай бе на жена от София, чиято партида е прехвърлена от пенсионен фонд "Сила" към "Доверие" без нейно знание. Заявлението е подписано от Алексов, а жената дори не е стъпвала в селото. Миналата година избухна скандал и около офшорка, свързана с КТБ, която искаше да купи пенсионния фонд "Доверие". Наред с откровено разочарованите клиенти, които са напуснали "Доверие", се появили и 350 сигнала за злоупотреби в средата на 2013 г.

Въпреки тези известни случаи на стотици измамени данните на Комисията за финансов надзор, която регулира този пазар, сочат, че за цялата страна за първите шест месеца на 2014 г. сигналите и жалбите с оплаквания за неправомерно прехвърлени партиди са едва 10. За цялата минала година са подадени 33 сигнала, за 2012 г. - 27. През 2011 г. са получени значително повече - 68 сигнала, сочи справка на комисията, изготвена за "Сега". "Заявление за промяна на участие може да бъде подадено без знанието на осигуреното лице само в случай че е извършена злоупотреба с неговите лични данни", коментираха от КФН.

По закон прехвърлянето на партидите за втора пенсия от едно пенсионно дружество в друго става само със заявление от осигуреното лице, както и при платена такса от 20 лв. От комисията обясниха, че процедурата за прехвърляне е усложнена именно за да се избегнат злоупотребите с лични данни. Когато заявлението за промяна на фонда се подава на хартия, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. 

Заверката от нотариус бе въведена през 2005 г., за да се прекратят случаите на злоупотреби от страна на фондовете. Преди това в прокуратурата имаше около 7000 сигнала на хора за фалшифицирани заявления. 

"Тази усложнена форма е въведена с цел гаранция, че промяната на участие е резултат от осъзнат избор на осигуреното лице. Стриктното спазване на закона от лицата, извършващи нотариалните удостоверявания на подписите на осигурените лица, е гаранция за законосъобразното протичане на процедурите и зачитане волята на осигурените лица", обясняват от КФН. В селата обаче кметът, който е и нотариус, може да удостоверява истинността на подписа и явно има изкушени, които нарушават закона.

Дори и при подадена жалба за фалшифицирани заявления КФН няма правомощия да се произнася по истинността на документите, а препраща сигналите към прокуратурата, защото фалшифицирането на документите е престъпление по Наказателния кодекс. Нещо повече - КФН не може и да глоби некоректния пенсионен фонд.

 От комисията обясниха още, че ако някой осигурен разбере, че от негово име има подадено заявление за смяна на фонда му, трябва да уведоми пенсионноосигурителното дружество, до което е подадено заявлението, и да сигнализира прокуратурата. Осигуреното лице може да уведоми и КФН, както и Комисията за защита на личните данни.

Заради нелоялната конкуренция на пазара повечето дружества са въвели практиката при получаване на заявление за прехвърляне на партида да се свързват с клиента, за да са сигурни, че заявлението е истинско. Ако някой разбере, че от негово име е подадено заявление за прехвърляне на партидата, може да поиска прекратяване на процедурата отново чрез заявление до неговия фонд.