От днес започва приема на заявления за получаване на уникален код за достъп до здравното досие, предаде БНТ.

Желаещите трябва да подадат лично формуляр в офиса на районните здравноосигурителни каси.

Уникалният код за достъп ще се предава на хартиен носител в запечатан плик. Чрез него пациентът може да отвори досието си, за да види заболяванията си и извършените прегледи. За тази цел болниците ще са длъжни да качват епикризите в досиетата на болните.

Информацията за извършените медицински дейности е събрана от 2009 г. до сега. Ако пациентът прочете невярно съдържание, може да поиска проверка.

В досието ще се отразява и дали Здравната каса е платила съответното лечение.

Предвижда се още възможност изборът на личен лекар да става по електронен път - с абонамент за СМС или по електронната поща.