600 млн. лв. се очаква да влязат в бюджета на страната през 2016 г. от отдаване на летище София на концесия. В момента процедурата по предоставяне на концесия на летището е на етап разработване и приемане на концесионни анализи. 

Това е записано в проекта на бюджет за 2016 г., който беше пуснат за обществено обсъждане. Догодина се предвижда държавата да похарчи 34,795 млрд. лв., което е само с 271 млн. лв. повече от ревизираните очаквания за разходите през настоящата година. Като най-голям ръст има при разходите за социални плащания и за отбрана. 

Сериозен акцент се поставя и върху увеличавате на парите за образование. По-малко обаче ще бъдат разходите, свързани с усвояване на парите от ЕС, тъй като тази година приключва разплащането на проектите по стария програмен период, което е съпроводено с големи разходи от страна на бюджета. 

Наред с това се предвижда сериозен ръст на приходите в хазната, които догодина ще нараснат с 1,345 млрд. лв. до 32,995 млрд. лв. За това допринасят както мерките за повишаване на приходите в хазната, така и предстоящото вдигане на акцизите за цигарите и горивата за отопление. 

В резултат бюджетният дефицит за 2016 г. се предвижда сериозно да бъде намален до 2% от БВП, при положение, че през пролетта се очакваше дупката в хазната догодина да бъде 2,5% от БВП.

Парите за заплати в държавната администрация през 2016 г. ще нараснат с 228 млн. лв. до 4,649 млрд. лв., предвижда проектът. А разходите за пенсии ще се увеличат с 355 млн. лв. до 8,727 млрд. лв. 

Парите за издръжка на държавната администрация, където влизат парите за ток, парно, консумативи, ремонти, коли и т.н., ще бъдат намалени с 59 млн. до 4,791 млрд. лв.

За "Социално подпомагане и грижи" разходите в бюджета за 2016 г. нарастват с 570 млн. лв. до 11,897 млрд. лв., като 8,727 млрд. лв. от тях са за пенсии.

Разходите за функция "Здравеопазване" за 2016 г. се предвижда да са 3,94 млрд. лв., което е ръст с 54 млн. лв.

По отношение на основните функции, които се финансират с държавни пари, най-много скачат разходите за "Отбрана и сигурност" - с 365 млн. лв. повече от заложените за 2015 г. до 3,3 млрд. лв. Това обаче се обяснява с факта, че с актуализация на бюджета за настоящата година парите за МВР и Министерството на отбраната ще бъдат увеличени съответно със 180 млн. лв. и 57 млн. лв. 

Така реалното увеличение на парите за сектор "Отбрана и сигурност" спрямо настоящата година ще бъде със 128 млн. лв. В бюджета за 2016 г. са предвидени 80 млн. лв. за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили. Както и още 80 млн. лв. за ремонт, поддръжка и придобиване на авиационна техника и агрегати. С тези средства ще се осигури достатъчно количество самолети МиГ-29, пише в мотивите към бюджета.

Сериозно се увеличават и парите за "Образование" - със 76,9 млн. лв. до 3,121 млрд. лв. За да бъдат увеличени заплатите на учителите, са планирани допълнително 80 млн. лв. за увеличение на единните разходни стандарти за едно дете и един ученик с 4,7%. 

Допълнителни 5 млн. лв. са предвидени и за възстановяване на 100% на обезщетенията на персонала в детските градини, изплащани при прекратяване на трудовите правоотношения.