Пандемията COVID-19 доведе до важни промени в регулирането на работното време в ЕС с появата на по-голяма гъвкавост в схемите за краткосрочно работно време; адаптирането на режимите на работно време към работа на разстояние; и временни дерогации от регламентите за работното време най -вече за осигуряване на непрекъснатото функциониране на основни услуги. Това са констатациите в новия доклад на Eurofound.

Въпреки икономическите ограничения, които значително намаляват работното време в редица сектори, общите тенденции не отразяват напълно това поради поляризацията на работното време в различните сектори; като някои работници остават с малко работа поради ограничения, а други са изправени пред изгаряне поради дълъг работен ден и трудни изисквания.

Докладът показва, че през 2020 г. средната колективно договорена работна седмица в ЕС е била 37,8 часа - най -дълга в Малта, Гърция и Хърватия (40 часа) и най -ниска във Франция и Германия (35,6 часа). На секторно ниво колективно договорената нормална работна седмица беше най-кратката в публичната администрация (38 часа) и най-дългата в транспорта (39,2 часа).

Въпреки фундаменталните промени, които COVID-19 донесе на пазара на труда, и свързания с тях натиск върху отделните сектори, данните за общите обичайни седмични работни часове на служители на пълен работен ден продължават да намаляват с почти последователни темпове в повечето държави-членки, вариращи от намаляване с 0,1 часа в Словения на 0,3 часа в Австрия, Ирландия, Португалия и Испания.

istock
istock

В Дания, Естония, Франция, Латвия, Литва и Холандия обичайните седмични часове през 2020 г. остават същите като през 2019 г. Данните показват също, че разликата между държавите-членки, които са се присъединили преди 2004 г. (ЕС -14) и тези, които се присъединиха или след 2004 г. (ЕС13) остава стабилен с около 1 час по-малко от 2011 г. насам.

Колективните договори обаче водят до промени в годишно работно време между държавите -членки. Трудещите се на пълен работен ден в ЕС-27, но сключили колективен трудов договор,  е трябвало да работят средно 1703 часа през 2020 г., като часовете са по-малко - 1665 часа в ЕС-14 и повече в ЕС-13 -  1809 часа.

Унгария и Полша, където колективното договаряне няма релевантна роля за регулиране на работното време, имат най-дългото годишно работно време, което се равнява на близо седем седмици повече от техните колеги в Германия, които имат най-кратките колективно договорени годишни работни часове.

Колективното договаряне води до по-дълъг платен годишен отпуск за служителите, показва още доклада. В България колективните договори може да предвиждат по-дълъг годишен отпуск от 20-те дни, определени от закона. Според Националния институт за помирение и   Арбитраж (NIPA), през 2019 г., колективни трудови договори са осигури на работниците 24 дни платен годишен отпуск средно аритметично.

istock
istock

В Кипър най-много колективни сектори и компании споразуменията предвиждат допълнителен платен отпуск пропорционално на годините на работа. В Румъния колективните договори обикновено предвиждат по-дълъг годишен платен отпуск от 20-те законоустановени дни.

В зависимост от трудовия стаж на служителя, отпускът може да бъде до 30 дни. В Гърция дължината на годишният платен отпуск също зависи от трудовия стаж. В Чехия, Финландия, Италия и Словакия наличните данните показват, че средно колективни трудови договори осигуряват около 5 допълнителни дни отпуск годишно над 20-те дни, определени от закона.

Може ли да се повиши заплатата ни по време на отпуска

В Холандия, работници, които също са обхванати от колективни трудови договори имат по-дълъг платен годишен отпуск от 20-те дни, предвидени от законодателството. В Швеция договореният годишен платен отпуск за работниците е бил средно 27,4 дни през 2019 г.

istock
istock

Дания и Германия, средно 30 дни, имат най -дългите колективно договорени надбавки за платен отпуск - доста над размера на законоустановения отпуск.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg