Работещите жени в България продължават да бъдат по-малко от мъжете, по данни на НСИ за миналата година.

Равнището на заетост при жените в икономически активна възраст (15-64 години)е 58,3 на сто, а при мъжете е 66,9 на сто. Това каза днес на конференция за равнопоставеността на половете заместник социалният министър Валентина Симеонова.   

Конференцията се организира от Женския комитет на Паневропейския регионален съвет към Международната конфедерация на профсъюзите.    

По думите на Симеонова трябва да се работи за постигане на по-добри условия за балансиране на професионален, личен и семеен живот при жените. Гъвкави форми на заетост, създаване на детски градини и ясли към предприятията или алтернативни форми на такива - детски и семейни центрове са част от възможностите, каза Симеонова.

По проекта за социално включване на деца до 7 години може да се мисли за подпомагане на работодатели за подобни инфраструктурни проекти, както и за облекчения при наемане и обучаване на безработни жени, майки на деца от този възрастов диапазон, отбеляза заместник-министърът.    

В отговор на въпрос какви възможности имат жените да защитят правото си на поне равно заплащане с мъжете за една и съща позиция, при положение, че информацията за доходите е лична, може ли ГИТ да изпълнява подобна роля, Симеонова каза, че антидискриминационният закон върши донякъде такава работа, но може да се мисли и за подобна форма на контрол.    

Според Янка Такева, председател на Женския комитет на Паневропейския регионален съвет към Международната профсъюзна конфедерация, законодателството в България в областта на равнопоставеността е добро, но трябва да се преодоляват културни наслагвания и стереотипи.    

По данни на КНСБ може да се говори за феминизация на бедността. Там където глава на домакинството е жена, домакинството е по-бедно с 25-30 процента спрямо другите домакинства, сочат данните на синдиката.   

Жените са по-голямата част от безработните, заплатите им са по-ниски, те са и жертва на трафик на хора, отчитат от КНСБ.   

Средната работна заплата през 2009 г. на жените е с 15,7 на сто по-ниска от тази на мъжете.