Разходите за пенсии нарастват сериозно, показва данните на Националния осигурителен институт (НОИ), който предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.
 
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)
 

Към 30 септември 2022 г. общият размер на отчетените приходи е 7 259,1 млн. лв., което представлява 75% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 603,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 12,9 млрд. лева или 70,7% от заложените в плана за годината. Разходите са с 1,09 млрд. лева повече в сравнение със същия период на 2021 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 11,08 млрд. лв., което е 71,5% от плана за годината. Разходите за пенсии за деветте месеца на годината са с 1,40 млрд. лв. или с 14,5% по-големи спрямо същия период на 2021 г.
За изплащане на станалите популярни като „ковид добавки“ суми от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 742,2 млн. лв., а за еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,9 млн. лв.

Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,5 млн. лв., дължими за периода от януари до юни 2022 г. За изплащане на т.нар. „великденска добавка“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,2 млн. лв.
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 септември 2022 г. са в размер на 1,55 млрд. лева или 68% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за деветте месеца на годината са с 51,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

istock
istock

Общият размер на отчетените трансфери по консолидирания бюджет на ДОО към месец септември е 5,61 млрд. лв.
 
Учителски пенсионен фонд
 
Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 69 млн. лв., което представлява 65,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 2,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.
Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 49,7 млн. лв., което представлява 59,4% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 10,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Колко стигнаха разходите за пенсии

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
 
Отчетените приходи към 30 септември са в размер на 2,10 млн. лв., което представлява 84,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 616,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.
Общо отчетените разходи са в размер на 1,05 млн. лв., което представлява 22,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,13 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg