През юни 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) стабилизира за втори пореден месец в рекордно дъно от 6,3%, в рамите на еврозоната се понижи до 11-годишно дъно от 7,5%, а в България - до рекордно историческо дъно от 4,4% - най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна.

Безработицата в ЕС стабилизира през юни на майското ниво от 6,3% - най-ниска безработица, откакто Евростат стартира това месечно проучване през януари 2000-а година, и след като година по-рано беше на ниво от 6,8% (през юни 2018-а). В рамките на еврозоната нивото на безработицата пък се понижи до 7,5% (най-ниско ниво от юли 2008-а година) спрямо 7,6% през месец май и 8,3% година по-рано.

Според европейската статистика общо 15,674 млн. европейци, от които 12,377 милиона от еврозоната, са били без работа през шестия месец на настоящата година, като спрямо май е отчетено понижение на безработните в ЕС с 36 хиляди и в рамките на еврозоната - с 45 хиляди. Спрямо юни 2018-а година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,205 милиона, от които 1,032 милиона само в рамките на единния валутен блок.

Рекордно ниските нива на безработицата в еврозоната и в целия ЕС остават едни от малкото позитивни новини за състоянието на европейската икономика и предполагат, че опасността от рецесия е малко вероятна. Поне на теория много ниската безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката на стария континент.

Най-ниска безработица през юни е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 1,9%), следвана от Германия (3,1%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 17,6%, но според данни на Евростат за април2019-а), в Испания (14,0% през юни 2019-а) и в Италия (9,7%).

През юни общо 3,176 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 14,1%), като това представлява понижение на младежката безработица с 239 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,2%.

Евростат представи и данни, според които нивото на безработица в България се понижи през юни до ново рекордно историческо дъно от 4,4% (най-ниска безработица в нашата страна от януари 2000 година, откогато Евростат разполага с този тип данни) спрямо 4,5% през месец май и лед като година по-рано (през юни 2018-а) безработицата в нашата страна беше на ниво от 5,2%.

Нива на безработицата в ЕС през юни

По този показател нашата страна заема девето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска безработица и е една от 18-те страни - членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.

През шестия месец на настоящата година 149 хиляди българи са били без работа спрямо 150 хиляди през май и 174 хиляди година през юни 2018-а година, показват днешните данни на Евростат. Това е рекордно нисък брой на безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година.

Нивото на младежката безработица в България се повиши през юни до 12,0% от 11,4% през предходния месец, като през шестия месец на годината без работа са били общо 16 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 16 хиляди и през май и 20 хиляди година по-рано (през юни 2018-а).

Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна стабилизира през юни за втори порен месец в 4,1% - далеч под безработица от 4,8% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се повиши слабо до 4,8% от 4,7% през май, но остава под нивото на безработица от 5,7% през юни 2018-а година.