Министерски съвет прие увеличение на социалната пенсия за старост с 11%, с колкото ще се повишат и пенсиите за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година. В момента социалната пенсия за старост е 276,64 лв., а от 1 юли ще стане 307,07 лв. месечно.

Нейното увеличение се отразява на редица добавки и други пенсии, чийто размер се определя като процент социалната пенсия за старост.

Такива са например пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на добавката за чужда помощ за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 - 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните на Република България.

Най-много хора получават добавки за чужда помощ. Тя е определена по закон в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. Така от 1 юли тази година добавката става 230,30 лева.

Хората, които имат право на социална пенсия за инвалидност получават различен процент от социалната пенсия за старост, в зависимост от групата инвалидност, която имат. Например за хора с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100% с определена чужда помощ, размерът на пенсията е 160 на сто от социалната пенсия за старост. Така от 1 юли те ще получават 491,31 лева. Тези със степен на увреждане от 91% до 100% е 140 на сто от социалната пенсия за старост или 429,90 лв., а за най-ниската степен - от 71 на сто до 90 на сто пенсията е 130 на сто от социалната пенсия за старост или става 399,20 от юли.

Вдигат социалната пенсия за старост

Размерът на пенсиите за гражданска инвалидност също се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:

1. при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто тя е 150% от нея и става 460,60 лева.

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане е 140% от социалната пенсия старост и се повишава на 429,90 лева.

3. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане пенсията става 353,13 лева.

Ветераните от войните получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост, така те ще получават от 1 юли по 307,07 лева.

istock
istock

Добавката за инвалидите от войните се изплаща на ветераните от Отечествената война с първа, втора и трета група инвалидност, които получават воненноинвалидна пенсия или пенсия за трудова злополука. Право на нея имат и хората, получаващи наследствена пенсия за загинали в Отечествената война. Размерът й е определен на 50 на сто от размера на социалната пенсия, така тя ще се повиши на 153,53 лева.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase