Всички самоосигуряващи се лица плащат осигурителни вноски в компетентната териториална структура на НАП по ЕГН, а не по БУЛСТАТ номер на дружеството, чрез което са декларирали че се осигуряват, посочват от НАП. 

В платежния документ е необходимо да се впише само ЕГН, без да се попълва БУЛСТАТ.

Промяната в осигурителното законодателство влезе в сила още в началото на 2010 г., но все още голяма част от самоосигуряващи се лица правят грешки при попълване на платежните си нареждания и внасят осигуровките си по БУЛСТАТ, посочват от НАП. От агенцията предупреждават, че това прави невъзможно обвързването на декларираните от самоосигуряващите се лица задължения с платените от тях осигурителни вноски и така
има вероятност коректните платци да се окажат длъжници.

Приходната агенция съветва клиентите си, ако установят подобно разминаване в направените и отразени плащания, да посетят офиса на НАП по постоянния си адрес, като представят и платежни документи за извършените преводи към бюджета.

Плащането на осигурителни вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по интернет.

Осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на териториални структури на НАП. При попълване на преводни нареждания е необходимо да се напише точния размер и вид на осигурителните вноски, кодът за вид плащане, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането. При попълване на платежни документи самоосигуряващите се лица задължително попълват само полето "ЕГН на задълженото лице".

Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП се намират в рубриката "Плащане" на интернет страницата на агенцията (www.nap.bg).