осигурителни вноски

Осигуряване

Срокове и ограничения при обезщетението за безработица

В законодателството на много страни, включително и в България, се установява правото на парично обезщетение за лицата, които са безработни и отговарят на определени критерии. Това е мярка, която има ...

1

Здраве

Кой има право на санаториум за 10 дни с пари от НОИ

От днес Националният осигурителен институт започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2024 г. Подписани са договорите с 21 юридически лица за общо 50 заведения, изпълнители ...

0

Осигуряване

Държавата поема осигуровките на част от работещите

Задължителното социално и здравно осигуряване за учениците, включени в обучение чрез работата (дуална система на обучение) вече ще бъде изцяло за сметка на държавния бюджет. Тази мярка в подкрепа на ...

0

Осигуряване

Повече българи се осигуряват в пенсионните фондове

През 2022 г. на годишна база се увеличават както броят на осигурените българи във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, така и брутните постъпления от осигурителни вноски на годишна база, сочи ...

0

Работа

Кои нарушения на правата на работещите се наказват със затвор

На 28 юли 2023 г. Народното събрание одобри промени в Наказателния кодекс, с които се криминализират деянията, насочени срещу правото на сдружаване на работниците и служителите в синдикални организации ...

1

Осигуряване

11 млрд. лева вече не стигат за покриване на пенсиите

Напрежението и проблемите около пенсионната система и пенсиите стават все по-големи с всяка изминала година, коментира пред БНР бившият социален министър Христина Христова. След новото удължаване на държавния ...

1

Данъци

НАП отчете ръст на приходите от 13%

Над 6,4 млрд. лева са постъпленията в Националната агенция за приходите към 17 март 2023 година, което е със 752 млн. лв. или близо 13 на сто повече спрямо същия период на миналата година, съобщава НАП. До ...

1

Осигуряване

Какво означава „уговорено“ трудово възнаграждение

„Уговореното“ трудовото възнаграждение е сред често използваните в закона изрази, за които не е дадена легална дефиниция. Пример затова е текстът в Кодекса на труда в България, според който сред основните ...

1

Данъци

НАП е събрала близо 25 млрд. лева от данъци и осигурителни вноски

За първите десет месеца в НАП са постъпили близо 25 млрд. лева от данъци и осигурителни вноски, което е с над 2,3 млрд. лева повече в сравнение със същия период на миналата година, съобщава приходната ...

0

Осигуряване

Уведомяване на работодател при сключване на граждански договор

Не са рядкост случаите, когато паралелно с изпълнението на задълженията ни по трудов договор, получаваме оферти за допълнителна работа под формата на граждански договор. Повечето хора изпитват притеснение ...

0