Шефът може да поеме част от сметките ни за ток, ако работим от дома си. Тази схема ще е част от трудовия договор между фирмата и надомника. В документа ясно ще е разписано каква част от консумативите ще се плаща от работодателя.

Трудовият договор става задължително условие за извършване на надомна работа, гласят текстове в изцяло нов раздел в Кодекса на труда. Правилата са готови и са минали първо съгласуване между социалните партньори. Предстои те да бъдат одобрени до края на март от кабинета.

Между 300 и 500 хиляди българи работят от къщи, в повечето случаи без договор и без да плащат данъци и осигуровки, показват изследвания на синдикатите. Основно надомните работници се занимават с изработка на плетива, сувенири, дребни изделия. Много шивачки също работят в домовете си. Законовата регламентация на надомния труд ще извади голяма част от тези работници на светло.

В трудовите договори на надомниците трябва ясно да е описано местонахождението на работното им място, заплатата и по какъв начин се възлагат и отчитат поръчките. В контракта ще се определя кой е ангажиран със снабдяването с оборудване и материали - работодателят или надомникът.

Работниците се задължават да осигуряват на шефовете си достъп до помещенията, в които се трудят. Инспектори от ГИТ също ще имат право на достъп, за да правят проверки. Фирмите пък се задължават да водят пълна документация и за тези свои служители.

Надомниците сами ще организират работното си време и почивните дни.

За тях важат общите правила за отпуски в компанията. Работодателят е длъжен да не ги третира по-различно от останалите си работници. Негов е ангажиментът да осигури и здравословни и безопасни условия на труд. Работникът пък е длъжен да спазва правилата за безопасен труд. Той обаче не може да извършва дейности, които нарушават спокойствието на другите обитатели в жилищната сграда.

Все още социалното министерство не е готово със законово регламентиране и на работата от разстояние, която също набира скорост с развитието на новите технологии.