Хиляди българи живеят с по-малки от полагащите им се пенсии. Причината - таванът от 700 лева, заради който ощетените водят дела в Страсбург. Ограничението в този момент засяга близо 50 хиляди души.

Сега  един пенсионер може да получава най-много 35 на сто от максималния осигурителен доход за страната. Той е 2000 лева, съответно максималната пенсия е 700 лева. И това е максимумът, независимо колко е работил и на колко се е осигурявал.

От ограничението страдат пенсионери, чиито реални пенсии са много над прага.
За да им се плаща в пълен размер, са нужни над 100 милиона лева годишно. Отпадането на тавана е отлагано на няколко пъти през годините. Последното решение е това да стане през  2014 г.

2 милиона и 200 хиляди българи са пенсионери

А разходите за пенсии - около 7-8 милиарда годишно. У нас действат прагове на максималния осигурителен доход и на максималната пенсия.

От 2014 г. таванът ще падне, но само за новоотпуснатите пенсии

Без таван на пенсиите у нас са само президентът, вицепрезидентът, премиерът , председателят на народното събрание и конституционните съдии.

От всички 27 страни-членки ма ЕС, в 12 има ограничения на максималните пенсии.

Но... в Гърция максималната пенсия е 2 773 евро на месец, в Испания - близо 2 500 евро, в Ирландия и Малта - близо 1000 евро. Интересен е фактът, че в Словения облагат с данъци високите пенсии. Щастливци са в Германия, Швеция, Румъния, Чехия - там ограничение за високите пенсии няма.