Премиерът Бойко Борисов подписа със синдикатите и работодателите национално споразумение за новата стратегия за пенсионна реформа.

След няколкомесечни преговори е постигнат консенсус стажът за работещите трета категория труд да започне да се увеличава плавно с по 4 месеца от 2012 година.

От 1 януари 2011 година ще се предприемат ефективни мерки за подобряване на събираемостта на осигурителните вноски чрез криминализиране на укриването на осигурителните вноски. Същевременно влиза в сила увеличението на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с 1,8 на сто.

От 1 януари 2017 година се увеличава общият размер на осигурителната вноска за всички категории работници с 2 %, като тези средства ще отидат в универсалните фондове.

Условията за пенсиониране на категорийните работници няма да се променят до края на 2014-та година, а от 2015-та за тях започва плавно нарастване на възрастта с по 6 месеца.

От 1 януари 2021 г. ще започне нарастване на възрастта за пенсиониране на жените и мъжете с по шест месеца, до достигане на 63 години за жените през 2026 година и 65 години за мъжете през 2024 година. Сега жените се пенсионират на 60 години при 34 години стаж, а мъжете - на 63 години, при 37 години стаж.

Предвижда се пенсионната реформа да продължи до 2035 година.