Средната пенсия на един пенсионер за 2022 г. е 674,54 лв. Но в тази сума са включени всички добавки към пенсиите по Кодекса за социално осигуряване (КСО), изплатените през 2022 г. допълнителни суми по т. нар. „великденска“ и „коледна“ добавка от 70 лв., както и изплатените от ДОО суми в периода от януари до юни 2022 г. за компенсиране на разликата между дохода от пенсии преди 25 декември 2021 г. Това показват данните на НОИ.

Номиналното нарастване на средния месечен размер на пенсиите е 25,7 на сто, но реалното увеличение на пенсиите е 11,2 на сто, заради инфлацията, която е 13 на сто за 2022 г.

През 2022 г. брутният и нетният коефициент на заместване на дохода са съответно 51,9 на сто и 66,9 на сто.

За изплащане на еднократни помощи при смърт на осигуреното лице през 2022 г. са изразходвани 3,033 млн.  лв., което е преразход спрямо плана с 1,4 хил. лв. (с 0,05 на сто). Изплатени са помощи на 14 379 лица при среден размер на помощта от 210,99 лв.

През 2022 г. за провеждането на дейността по профилактика и рехабилитация на осигурените лица от НОИ, бяха планирани средства за медицински услуги, нощувки и частична парична помощ за хранене в размер на 25,239 млн. лв. Отчетените разходи са 21,377 млн. лв. или с 3,861 млн. лв. (с 15,3 на сто) по-малко. В допълнение към тази сума по сключени договори с бюджетни организации за изпълнение на дейността по профилактика и рехабилитация през 2022 г. са изразходвани 2,030 млн. лв., отразени в отчета като предоставени трансфери към бюджетни организации.

Какво предстои при пенсиите и минималната заплата от 1 юли

Броят на пенсионерите към 31 декември 2022 г. е 2 030 318, като спрямо 31 декември 2021 г. той е намалял с 25 971 (1,3 на сто). Въпреки това разходите за пенсии растат. В структурата на общите разходи най-съществен дял заемат разходите за пенсии, които за 2022 г. са в размер на 15,634 млрд.. лв.

istock
istock

В тези средства са включени 15,026 млрд. лв. за пенсии за трудова дейност и за пенсии на лицата по чл. 69 (с 239 219,9 хил. лв. по-малко от планираните) и 352 млн. лв. за изплатените през 2022 г. допълнителни суми към пенсиите. Разходите за пенсии, несвързани с трудова дейност и добавките към тях, финансирани от държавния бюджет, са в размер на 255 млн. лв. (с 16 млн. лв. повече от  планираните).

В периода от 2019 г. до 2021 г. относителният дял на разходите за пенсии от брутния вътрешен продукт нараства с 2,1 процентни пункта от 8,2% до 10,3%. През 2022 г. стойността на показателя бележи спад до 9,5 на сто (вкл. изплатените допълнителни суми към пенсиите).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg