Пенсионерите от София град са с най-високата средна пенсия в страната - 406 лева, сочат данните на Националния осигурителен институт. 

Четирите области с най-високи средни пенсии са: София-град, Бургас, Перник, Варна и Кюстендил - между 377 и 354 лева. 

Най- малко получават възрастните  в област Кърджали - 264 лева. На дъното на класацията, след Кърджали, са областите Разград, Силистра, Търговище, Шумен - средно между 265 и 288 лева. Сочената за най-бедна по доходи област - Видин, е чак на шесто място по ниски пенсии, средно по 290 лева. 

Най-високи са пенсиите в страната на възрастните, работили в министерствата на отбраната и на вътрешните работи - средно 630 лева. 36 000 бивши служители в тях в момента взимат тавана от 910 лева пенсия. 

Категорийните пенсионери от тежките отрасли са със средни пенсии от почти 490 лева. Таванът от 910 лева получават само 600 от тях, докато пенсионерите от масовата трета категория труд получават средно 336 лева, а с пенсия на тавана от 910 лева са 30 000.