Българските студенти, които учат в чужбина, вече ще доказват правата си за здравни вноски в началото на академичната година, съобщиха от Националната агенция по приходите.

Досега удостоверенията се приемаха едва в края на всеки семестър. Документът може да бъде представен в НАП както от студента, така и от негов близък, без да е необходимо заверено пълномощно.

Старата система създаваше доста главоболия на студентите ни в чужбина, защото през междинните месеци те се оказваха с прекъснати здравноосигурителни права. Връщаха ги в системата като редовни платци със задна дата чак към февруари.

Тези, които учат у нас, нямат такива проблеми, защото родните вузове пращат справки за записаните всеки месец. Ще приемаме удостоверения за записване от чужди университети след месец, съобщават от НАП.

Вече са направени необходимите корекции в софтуера и процедурата. Остава задължението студентите сами да платят вноските за летните месеци.