До края на годината поне 25 000 души, заети в строителството, ще загубят работата си, съобщи БНТ. В момента безработните в отрасъла са 75 000, очаква се до края на 2012-та те да станат 100 000 души. Прогнозата е на Камарата на строителите в България.

Секторът продължава да търпи спад, като анализите сочат, че той се е върнал 6 години назад в развитието си. Строителните компании се оплакват също от липсата на изгодни заеми, и настояват за по-облекчен достъп до кредитен ресурс.

Строителният бранш продължава да отчита спад. Така е и при сградите, и при т. нар. инфраструктурно строителство, в което попадат пътищата и магистралите.

За първите 3 месеца на тази година, сравнено с 2011-та, новопостроените здания са намалели с над 2 %, а при инженерните обекти спадът е с близо 5 на сто. На практика, ударът на кризата са понесли малките фирми. Сега обаче, е дошъл часът и за големите.