Учителските възнаграждения ще се определят на база резултатите от работата на преподавателите, тяхното професионално развитие и вида и региона, където се намира учебното заведение, пише в днешния си брой в. Сега, позовавайки се на приетата нова Стратегия за развитие на педагогическите кадри за периода 2014 – 2016 г.

В документа, одобрен от служебното правителство, се предвижда през 2015 г. да бъде разработена и тествана системата за диференцирано заплащане, която да заработи година по-късно. 

В нейното създаване и въвеждане роля ще имат министерствата на финансите и на образованието, инспекторатите по образование, външни експерти, синдикатите и работодателите.

Предварителните разчети сочат, че за целта ще бъдат отпуснати 9,5 млн. лв. Общата сума, необходима за изпълнението на дейностите в Стратегията, е близо 12,5 млн., от които само 1 млн. лв. се предвижда да бъдат осигурени от новата Оперативна програма „Наука и образование“ 2014-2020 г.

От 2015 г. се планира и изцяло нов начин за оценка на квалификацията на учителите в средното образование. Ще има и специален модул за анализ и сравняване на резултатите по години. 

Всички преподаватели от средните училища ще бъдат включени в национален регистър и ще имат квалификационно портфолио. Разработването на системата ще струва около 1 млн. лв. евросредства.

До 2 години учителите ще могат да преминават през квалификационни програми и онлайн - чрез специално разработена платформа. Предвижда се и създаването на информационен портал за национални и световни ресурси в областта на образованието, както и на поредната мрежа за обмен на педагогически кадри. 

За целта от бюджета ще бъдат отделени 20 хил. лв. От следващата година учителската професия ще бъде включена в списъка на регулираните професии. 

В допълнение на това, проект за правителствено постановление предвижда отпускането на 4,3 млн. лв. за диференцирано заплащане в общинските детски градини, училища и обслужващи звена за изминалата учебна 2013/2014 година.