Заплатите на хората варират в много широки граници в зависимост от това в коя държава и в коя икономическа дейност работят, показват данни на Европейската статистическа служба Евростат.
 
Работещите в сферата на “Информация и комуникации”, сред които са и IT експертите, са най-добре платени в дванадесет от 27-те държави-членки на ЕС и са на второ място в други четири държави. България е сред страните, в които IT специалистите са на първо място по заплати. Другите държави, в които IT експертите са най-добре платени, са Полша, Румъния, Чехия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Кипър, Унгария, Ирландия и Естония.
 
Заплатите на работещите в сферата на финансите и застраховането също са високи. Въпреки че те са най-високо платените служители само в четири страни от ЕС (Франция, Унгария, Малта и Швеция), финансистите са на второ място по възнаграждения в шестнадесет и на трето място в шест държави-членки.

Друг сектор с високи доходи е “Електроснабдяване, газ, топлоснабдяване и климатизация”, който е най-добре платената индустрия в шест държави-членки и е на второ място в други две.
 
В другия край на класацията са работещите в сферата “Дейности по настаняване и обслужване с храни”. Камериерките и сервитьорите са най-зле платени в 23 страни от ЕС. Изключение правят Гърция, Малта и Словения (където те са на второ място по най-ниски възнаграждения) и Хърватия (където са на трето място).

Евростат
Евростат

Работещите в сферата на “Административни и помощни услуги” са на второ място по най-ниски заплати в почти половината страни от ЕС (в 12 от 27-те) и са най-ниско платени в три държави (Гърция, Хърватия и Словения).

Какви са минималните заплати в Европа

В една от страните с най-висок жизнен стандарт - Люксембург, най-високо пратени са работещите в образованието. В Кипър учителите са на второ място по заплати.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg