Евростат

Имоти

България заема второ място в ЕС по скок на цените на жилищата

Цените на жилищата в Европейския съюз са се увеличили с 0,3 на сто през тримесечието април-юни, отнесено към предходното, първо тримесечие на 2023 г., докато наемите са поскъпнали с 0,7 на сто. Това показват ...

0

Работа

Евростат отчете 4,5% безработица в България през август

Безработицата в България за август е 4.5%, това съобщи статистическата служба на Европейския съюз. През август 2023 г. сезонно коригираното ниво на безработица в еврозоната е 6,4%, което е спад спрямо ...

0

Работа

Разходите за заплати и осигуровки скочили с 14% у нас

България  е сред страните с най-голямо увеличение на разходите за труд през второто тримесечие на тази година, отчете Евростат. Най-голямо увеличение на разходите за почасови възнаграждения е отчетено ...

1

Битови сметки

Най-много българи мръзнат през зимата

България е на първо място сред държавите членки на Европейския съюз по дял на хората, които не могат да поддържат дома си адекватно топ. У нас 22,5 на сто от хората не могат да отопляват адекватно ...

0

Икономика

Евростат: Инфлацията през юни се забавя в България

Годишната инфлация в Европейския съюз, измерена спрямо Хармонизирания индекс на потребителските цени, е спаднала до 6,4 на сто през юни от 7,1 на сто през май. Същевременно инфлацията в еврозоната, отново ...

1

Имоти

Ръст на продажбите на жилища у нас, при спад в редица страни от ЕС

През 2022 година броят на сделките с жилища в сравнение с 2021 година е намалял в по-голямата част от 16-те страни в ЕС, за които има налични данни, отчита Евростат. Този спад бе предшестван от растеж ...

0

Пазаруване

България е с най-евтиния алкохол, цигари и дрехи сред страните от ЕС

Равнищата на цените на стоките и услугите, на базата на които се формират крайните потребителски разходи на домакинствата, се различават значително в страните от Европейския съюз през 2022 г., отчита Евростат. Най-високи ...

1

Любопитно

Жените са мнозинство сред заетите в сферата на науката и технологиите в България и ЕС

Около 76 милиона души в Европейския съюз сред икономически активното население (от 15 до 74-годишна възраст) през 2022 г. са били заети в сферата на науката и технологиите. Броят им се е увеличил с 2,5 ...

0

Работа

В топ три сме на повишено почасово заплащане в ЕС

През 2022 г. средното почасово заплащане на труда в цялата икономика на ЕС се оценяват на 22,9 евро за час и на 25,5 евро за час в еврозоната, показват данни на Евростат. Спрямо 2021 г. почасовото заплащане ...

0

Спестяване

Ръст на спестяванията на домакинствата в еврозоната

Равнището на спестявания на домакинствата в еврозоната (14,1 на сто) се повишава през последното тримесечие на 2022 г. за първи път, след като в продължение на 18 месеца бележеше спад. Това сочат най-новите ...

0