Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия не противоречи на конституцията и реформата остава в сила. Това реши Конституционният съд (КС).

Депутати от опозицията настояха за отмяната на започналото увеличение на възрастта за пенсия, чиято цел е през 2020 г. жените да се оттеглят от работа на 63 г., а мъжете на 65 г. Според КС реформата е наложителна заради намаляването и застаряването на населението.

КС обаче предупреждава, че застаряването на обществото ще изисква инвестиране в превенцията, качеството на услугите по обслужване и в изследванията, най-вече по отношение на заболяванията, свързани с възрастните хора.

“Ако от страна на държавата не бъдат предприети такива мерки, ще означава, че конституционната повеля на социалната държава не е изпълнена и ще има нарушение на основния закон с тежки отрицателни последици за отделните хора и за обществото”, пише в решението на КС.