Все повече татковци у нас поемат грижата за първоначалното отглеждане на децата си. Това показва статистиката на Националния осигурителен институт за броя на бащите, които са се възползвали от правото си на отпуск по "майчинство" през последните 3г., съобщиха от НОИ.

Според данните на НОИ за периода 2009-2011 г. общият брой на осигурените мъже, които са поели грижата за бебето до навършването му на една годинка е нараснал от 242 през 2009 г. до 301 през миналата година. Това прави нарастване от близо 25%.

Подобна е картината и при бащите, които поемат отговорността да отглеждат децата си от 1 до 2-годишна възраст. За същия тригодишен период броят на мъжете в отпуск на това основание е нараснал 34%. Докато през 2009 г. те са били 831, в края на 2011 г. вече са 1113.

Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване баща може да замести майката в грижата за новороденото след като то навърши 6-месечна възраст. Що се отнася до отглеждането на дете от една до две години – отговорността може да бъде поета за целия период. И в двата случая обаче, за да може да се възползва от своето право на "бащинство", родителят трябва да е осигурен и да отговаря на условията за отпускане на обезщетението, записани в КСО.