Трудовите злополуки намаляват заради пандемията, показват данни на Националния осигурителен институт. За първите три месеца на тази година са регистрирани 556 са трудовите злополуки у нас.

По време на работа са възникнали 447 от тях, а 109 станали по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място. За първите три месеца на миналата година те дса били 586 или с 30 по-малко.

Кога една злополука се счита за трудова, отговор дава Кодексът за социално осигуряване.

Според чл. 55, ал. 1 от КСО трудова злополука „е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт“.

Освен това за трудова злополука се зачита и такава, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

- основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;

- мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;

- мястото за получаване на възнаграждение.

- до основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;    

- мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;    


- мястото за получаване на възнаграждение.

istock
istock

Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.

Работодателят е длъжен да декларира всяка трудова злополука в срок от 5 работни дни от узнаването за нейното настъпване. Посоченият срок има инструктивен характер и с изтичането му не отпада задължението на осигурителя да декларира злополуката.

Инспекция по труда: Внимавайте на какъв договор работите

Ако осигурителят не декларира злополуката, пострадалият или неговите наследници имат право да я декларират в срок една година от злополуката.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg