В България всеки втори българин се възползва от възможността да се пенсионира като инвалид, показва справка на Националния осигурителен институт за 2010 г.

От началото на годината към края на септември броят на новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст са 48 567. В същото време за инвалидност поради общо заболяване те са 30 617 лв. Отпуснати са обаче още 2587 социални пенсии за инвалидност, които не са свързани с трудова дейност.

Доста активно са се пенсионирали през третото тримесечие на годината военни, полицаи, някои служители на съдебната власт и по други специални закони. При 2459 отпуснати пенсии за 9 месеца 931, или 37%, от тях са получени през третото тримесечие. Общо новоотпуснатите пенсии за първите 9 месеца на годината са 85 000.

Броят на изплащаните пенсии към края на септември от НОИ е близо 2 666 000, почти колкото са били и през миналата година. От тях свързани с трудова дейност са 2 036 000. Но докато при пенсиите за осигурителен стаж и възраст има леко намаление от 0.1% и те са 1 588 563, при всички останали има ръст. Пенсиите за инвалидност например са нараснали с 1.8% и са 427 000, които се получават от 423 369 пенсионери.

При пенсиониралите се по специалните закони ръстът е 0.7% и по тях вече се дават 93 400 пенсии. Социалните пенсии за инвалидност, които се предвижда от 2012 г. да излязат от НОИ и да се плащат от социалното подпомагане, са 492 776. Общо НОИ раздава над 507 000 пенсии, които не са свързани с трудова дейност и според експертите трябва да се прехвърлят към социалното министерство.

На близо 296 000 пенсионери държавата доплаща до минималния размер на пенсията - 136 лв., тъй като техният стаж и осигуровки не стигат за толкова. Най-масовият размер на пенсиите и добавките към тях у нас са от 200 до 250 лв., с толкова живеят 273 400 души.

Отчет

Към края на октомври 2010 г. бюджетът на НОИ продължава да върви с около 58 млн. лв. непредвиден дефицит основно заради по-малкото приходи от планираните. За десетте месеца са събрани 2.7 млрд. лв., което е 76.7% изпълнение на плана за годината, или 193.3 млн. лв. недостиг спрямо октомври. Разходите обаче са 6.8 млрд. лв., или със 157.6 млн. лв. икономия спрямо плана. Тя е основно от отложените обещания на ГЕРБ да вдигне вдовишките добавки с 5% от 1 юли, което сега се предвижда да стане от 2012 г.

Правителството се отказа и да подпомогне най-възрастните пенсионери над 75 г. с пенсии до 300 лв. И това се очаква да стане през 2012 г., но парите да се раздават срещу подоходен тест.

Най-голям е преразходът във фонд безработица, където са раздадени 255.5 млн. лв., което е с 31.8 млн. лв. повече, макар че хората с начислени обезщетения, които са 116 430, са с 2204 по-малко от септември. От 1 юли обаче падна таванът на обезщетенията за безработица от 12 лв. на ден и вече се плаща 60% от средния осигурителен доход.