Втори сме в Европейския съюз по нива на селска безработица с над 16 на сто регистрирани безработни. Пред нас е само Испания със 17%, показват данните на Евростат.

В края на 2012 г. в България в градовете са живели 5,3 млн. души, или 73% от населението, а в селата - 1,9 млн. души, или 27% от населението на страната.

За пръв път в демографската история на България населението на селата пада под 2 милиона души. Това сочат обобщени данни на НСИ за демографските тенденции в страната, цитирани от БТА.

Безработните в българските села през миналата година са били 125 хиляди, което означава над 16%, според статистиката.

Безработицата в селските региони на ЕС е най-висока в Испания - 17 на сто. Следват я България, Естония, Ирландия, Гърция, Латвия, Литва, Словакия и Унгария.

Според данните на Евростат около 112 млн. души в ЕС обитават селски райони, но земеделският труд в ЕС-27 се оценява през 2012 г. на 10,1 млн. работещи единици. Една работна единица се равнява на едно лице, работещо на пълно работно време цяла година, се уточнява в анализа.

Данните на европейската статистика отчитат, че през миналата година приблизително с една четвърт е намалял броят на хората в ЕС, които се занимават със земеделски труд, в сравнение с предходното десетилетие.

Най-голям спад в заетостта при селското стопанство има в Словакия - 59%, и Естония - 56%.

С около 30% надолу е още в България, Латвия, Румъния, Чехия, Унгария, Гърция, Швеция и Дания. Единствените страни в ЕС, които отчитат увеличение на селскостопанския им труд за последните 10 години, са Малта - с ръст от 14%, и Ирландия - 5 на сто.

Франция от друга страна отчита най-значим ръст на население, което живее в предимно селски райони - 19,5 млн. души. Други страни със значителен брой от хората, които живеят в селски райони, са Ирландия, Чехия, Полша и Словакия - с приблизително една трета селско население.

От друга страна, най-голям спад на населението в селски райони е регистриран в Литва и Латвия - 20 на сто надолу.За България Евростат отчита спад на населението в селските райони от минус 10 на сто. 

През миналата година в преселванията между населените места в България са участвали 82 250 лица, като най-голямо териториално движение е регистрирано по направлението "град - град" (46,5%), показва справка на НСИ.

Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направлението "село - село" - 9,4 на сто. Относителният дял на преселилите се от градовете в селата е 21 на сто и е по-малък, отколкото в обратното направление - "село - град" - 23%.