Здравното министерство (МЗ) предлага радикална промяна в начина, по който здравната каса (НЗОК) плаща на болниците за преминалите през тях пациенти. Идеята е всеки пациент да носи на болницата една и съща сума, независимо по каква клинична пътека е приет и за какво е лекуван. 

"Ще има средно претеглена стойност на пациент за всяко лечебно заведение", обяви пред здравната комисия в парламента министър Петър Москов. Желанието на МЗ е промяната да е в сила от 1 април, но засега не е ясно доколко ще се приеме от лекарския съюз. "Имаме разговор, но не и съгласие със съсловната организация", поясни Москов. 

За всяка болница ще се вземат цените на всички отчетени клинични пътеки и случаите по тях за една година, предвижда методиката. Те ще се съберат, а след това ще се разделят на броя на преминалите болни и така ще се получи средната цена, която болницата е получила за един пациент. 

"Идеята е НЗОК да плаща не цената на една пътека, а на един пациент. Ако например средно пациентът там е струвал 1000 лв., тя ще получава за всеки преминал 1000 лв., а не 300 лв. за един по една пътека и 5000 лв. за друг по друга пътека", обясни Москов. 

Върху тази средна цена за пациент ще има и коефициент - положителен или отрицателен. "При обективно по-високи разходи на болницата - наличие на кръвен център, нощни дежурства и т.н., средната цена ще скочи на 1100-1200 лв. Ако няма подобни разходи, 100-200 лв. от средната цена ще се отнемат", каза още министърът. 

Според него така "структуроопределящите болници ще престанат да гълтат вода", а малките бутикови болници, работещи само с добре финансирани клинични пътеки - да печелят предоволно. Подобен механизъм обаче ще продължи да изкушава болниците да приемат само по-леки случаи и да избягват тежките.