Aко сте от хората с няколко кредита с различен лихвен процент и падежни дати, вие се борите с ежемесечните разходи, сметките не спират да се трупат, а планирането на месечния бюджет ви затруднява сериозно. Има обаче бързи и находчиви начини да върнете нещата под контрол. Сред тях е рефинансирането.

Рефинансирането ще ви позволи да спестите пари или да разполагате с налични собствени финансови средства в момента. Чрез рефинансиране заменяте текущите си кредити с нов.

Често хората рефинансират, за да:
- намалят лихвения процент
- намалят месечните вноски по плащанията си и да имат свободни пари за лични нужди
- изплатят настоящ заем по-бързо
- преминат от заем с плаващ лихвен процент към заем с фиксиран лихвен процент.

a
iStock/Getty Images

Ако целта ви е да изплащате по-малка вноска всеки месец, можете да рефинансирате с нов кредит, който е с по-нисък лихвен процент. Друго възможно предимство на рефинансирането е намаляване на месечните вноски по изплащане на заема чрез удължаване на срока – например от 2 на 5 години. Трета изгода от рефинансирането е, че можете да преминете от заем с плаваща лихва към заем с фиксирана такава, т.е. да „заключите“ лихвата за целия срок на изплащане на новия кредит. Лихвите по кредити с регулируем лихвен процент могат да се покачат с течение на времето и да ви изненадат неприятно. Заемите с фиксирана лихва остават същите, а това дава сигурност и спокойствие, особено в нестабилни времена като днешните. 

Когато решавате дали и как да рефинансирате, се консултирайте с финансов партньор, който може да ви предложи индивидуален кредитен план и условия, отговарящи на вашите възможности и нужди. Компанията Money+ разработва финансови предложения за рефинансиране, които отговарят на специфичните индивидуални цели на клиентите. 

Кредитът Мoney+ RefinanceFlex е създаден за рефинансиране на текущи финансови задължения към други институции и осигуряване на липсващи финансови средства, необходими в настоящия момент. Размерът на заема Мoney+ RefinanceFlex варира от 1000 до 20 000 лв. Срокът на погасяване е съобразен с възможностите на клиентите и може да бъде от 6 месеца до 6 години, а лихвеният процент е фиксиран за целия срок на договора.

Кредитът Мoney+ RefinanceFlex е без скрити условия и без допълнителни такси по отпускането му. Погасяването на заема става на месечни вноски, не се изисква обезпечение и е възможен гратисен период по договаряне до 3 месеца.  

Изборът на правилната форма за рефинансиране на съществуващи кредитни задължения е важен. Рефинансирането е добър начин да върнете контрола върху месечните си разходи. То може да бъде интелигентно решение, с което да систематизирате финансите си, да ви осигури свободни налични пари в момента и да е по-изгодно за вас, по отношение на предстоящи плащания по месечни погасителни вноски.