Банките ще бъдат задължени да заменят повредени български банкноти без да събират такси и комисиони за това.

Това предвижда нова Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в обращение, която Българска народна банка прие.

Теглим по-евтини кредити

Тя задължава банките да предлагат тази услуга във всички свои клонове и офиси, в които извършват дейности и операции с банкноти и монети.

В новата наредба е прецизирана класификацията на машините за работа с банкноти и монети.


Въведена е процедура за предоставяне при поискване от банки на мостри на нови емисии банкноти/монети за настройка на машините за самообслужване с депозитна функция, преди пускането в обращение на новите емисии банкноти и монети.

Спестяванията ни в банките се увеличават

Променена е процедурата за тестване на машини, като е предвидено на банките и доставчиците на услуги да се предоставят тестови комплекти само с истински банкноти и монети, а тестовете с неистински такива да се извършват от служители на БНБ.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg