200 милиона лева нов дълг пое правителството. Министерството на финансите преотвори емисия 3-годишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 15.04.2024 аукцион.

Емисията е деноминирана в лева, с падеж 17.04.2027 година и годишен лихва от 3%.

На проведения на 24 юни 2024 г. аукцион  бяха емитирани нови книжа за 200 млн. лв., с което обемът в обращение достигна 700 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглена годишна доходност при преотварянето е в размер на 3,44%.

Външният ни дълг се увеличи

Постигнатата доходност при отварянето на емисията през май беше 3,3%, а по другите два заема - още по-ниска, заради по-краткия матуритет от три години. До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност от 265,2 милиона лева.

istock
istock

Заедно с тази емисия общо набраният от вътрешния пазар дълг достига до 1,1 млрд. лева при разрешен нов дълг изцяло през годината от външния и вътрешния пазар до 11,7 милиарда лева.

Най-много държавни ценни книжа купиха банките – 79,7%, следвани от застрахователните дружества – 8,7%, пенсионните фондове с 3%, договорни и гаранционни фондове – 8,4%  и други инвеститори – 0,2%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase