Проучване, проведено от Българската търговско-промишлена палата в периода 15-18 декември 2023 г., показва  промяна в практиките на българските фирми по отношение на допълнителните възнаграждения (бонуси) около Коледа, въпреки че делът на фирмите, който ще дадат бонуси, отново е значим.

Участвали са 162 организации и предприятия от различни сектори като услугите, строителството, търговията, машини и оборудване, храни и напитки и други, предоставяйки задълбочен поглед върху динамиката на мотивационната политика в страната, като сравнено с предходното проучване през 2022г се наблюдава ръст от 76% на участвалите в анкетата мениджъри.

От проучването става ясно, че 73% от фирмите, все пак предвиждат да дадат бонуси, което е позитивно в днешната динамична среда,  но се забелязва  и промяна в мотивацията за това. Делът на компаниите, чието финансово състояние позволява раздаването на бонуси, спада от 33,70% през 2022 на 29,63% през 2023 г.

В същото време се увеличава процентът на работодателите, които дават бонуси, за да мотивират и запазят своите служители – от 43,48% на 51,85%, а не толкова и само за Коледните празници.

БТПП
БТПП

В контекста на текущите икономически предизвикателства, това подчертава значението на бонусите като инструмент за провеждане на мотивационна политика за задържане на кадри, посочват от БТПП.

Същевременно се наблюдава спад от 11.54% в процента на фирмите, планиращи да дадат бонуси, в сравнение с миналата 2022 година. Този спад  би могло да се  припише на редица фактори.

•  Първо, предстоящото увеличение на минималната работна заплата от януари 2024 г., което ще създаде допълнителни финансови разходи върху компаниите.  4,3% от фирмите са посочили като причина да се въздържат от коледен бонус, именно очакваното повишаване на заплатите на персонала

•  Второ, общият недостиг на финансови ресурси, който е отражение на сегашните икономически условия. Тройно скача процентът на фирмите, чието финансовото състояние не позволява бонуси в сравнение с 2022 и това е и водещата причина да се въздържат. 

•  И трето, някои фирми вече са повишили заплатите на своите служители през текущата година, което изглежда е намалило потребността или желанието им да предоставят допълнителни коледни бонуси.

Предстоящото увеличението на минималната работна заплата с 19.62% (от 780 лв. на 933 лв.) и общото повишение на разходите на работодателите за един отработен час с 15.1% в третото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на предходната година, водят до съществено нарастване на разходите за труд. Специфично, в индустрията увеличението е 16.6%, в услугите е 13.9%, а в строителството достига 17%. Тези фактори, в комбинация с инфлацията, могат да обяснят защо 17% от фирмите не планират да дават коледни бонуси, а също така и защо 9% от фирмите все още не са взели решение относно бонусите, което пък е повишение с 5% за 2023 година, сравнено с предходната 2022г,  показвайки увеличена несигурност и колебание сред бизнеса.

БТПП
БТПП

По отношение на начина на определяне на бонусите, проучването сочи, че работодателите са разделени почти поравно между тези, които предоставят еднакви бонуси за всички служители (49,65%), и тези, които определят бонусите индивидуално, в зависимост от представянето на служителя (39,72%).  Малък процент (10,64%) от фирмите, бонусът се определят според йерархията и длъжността в компанията.

Как да запазите служителите си

Относно размера на  предвижданите от бизнеса  бонуси, най-голям дял заемат тези до 200 лв. (34%), но се забелязва и увеличение в процента на фирмите, които ще дадат бонуси от 200 до 500 лв. - от 25% на 29% за 2023г. В същото време, спад се наблюдава при планиране на по-големите бонуси над 1000 лв., които от 14% през 2022 г. падат на 12% през 2023 г.

БТПП
БТПП

В заключение проучването показва, че 49,64% от фирмите запазват същия размер на бонусите си в сравнение с миналата година, докато един съществен процент - 43,88 на сто са увеличили размера на своите бонуси. Само 6,47% планират да предоставят по-ниски бонуси, което е намаление от 8% спрямо 2022 година.

Тези данни представят ежегодните нагласи  сред мениджърите на фирми,  и важността и желанието да подпомогнат и мотивират допълнително своите служители за Коледните празници, показвайки адаптацията на компаниите към променящите се икономически условия и нарастващото разбиране за важността на мотивацията и задържането на служителите във времена на предизвикателства и несигурност.

Можем да заключим, че отново дела на фирмите, които ще раздадат коледни бонуси е съществено по-голям от тези, които ще се въздържат, наблюдава се намаление на фирмите, които ще мотивират коледно своите служители в сравнение с 2022г, но пък бонусите, които ще се дадат ще са еднакви с 2022, но и съществен % ще дадат и по-високи от миналогодишните.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg