Коефициентът на Джини, който измерва неравенството в обществото, е 70,6 пункта в България. По този показател страната ни е по-скоро в горната част на държавите с голямо неравенство, показва скалата, публикувана от Euronews. До нас се нареждат държави като Литва със същия показател и Франция и Португалия – 70,3 пункта.

Неравенството в богатството е много силно изразено в целия свят и Европа не прави изключение: най-богатите 10% на континента притежават зашеметяващите 67% от богатството, докато 10 на сто от пълнолетните граждани притежава само 1,2% от него, пише Euronews.
Степента на неравномерно разпределение на богатството също се различава значително в отделните държави, както показва Докладът за глобалното богатство за 2023 г. на Credit Suisse и UBS.

Нетната стойност на имуществото или "богатството" се определя като стойността на финансовите активи плюс реалните активи (основно жилища), които домакинствата притежават, минус техните дългове.

Неравномерното разпределение на богатството се измерва с коефициента на Джини и дела на най-високите перцентили: колкото по-висок е коефициентът на Джини, толкова по-голямо е неравенството в богатството, а нула означава пълно равенство.

Сред изследваните 36 европейски държави неравенството в богатството през 2022 г. варира от 50,8 в Словакия до 87,4 в Швеция.
С изключение на Исландия, неравенството в богатството е доста високо в скандинавските страни. Финландия, Дания, Норвегия и Швеция са в горната половина на таблицата, като Швеция е начело на списъка.

Euronews
Euronews

Огромни разлики сред най-богатите
 
В 21 европейски държави, за които има налични данни, съществуват значителни разлики в богатството сред най-големите персентили, включително най-богатия децил, най-богатите 5% и най-богатия 1%.

Ако разгледаме най-богатия децил през 2022 г., най-голямо неравенство в богатството има в Швеция, където най-големите 10% притежават 74,4% от богатството. Най-ниската стойност на неравенството е отчетена в Белгия - 43,5%. Всъщност най-богатият децил притежаваше над половината от богатството във всяка държава с изключение на Белгия.
 
Сред "голямата четворка" на ЕС най-голямо е неравенството в богатството в Германия, където най-богатите 10% притежават 63% от богатството, следвана от Франция (54,9%), Испания (53,8%) и Италия (53,5%). В Обединеното кралство този показател е по-нисък от този в четирите държави - 53,3%.

Като изключим Германия, най-богатият децил в четирите икономически сили на Европа има сравнително по-ниски стойности на неравенството сред 21 държави.

Швеция се издига, а Белгия се противопоставя на тенденцията

Класацията остава до голяма степен непроменена, когато се сравнява делът на най-богатите 5% с този на най-богатите 10%. Швеция запазва челната си позиция, като най-богатите 5% притежават 60,3 % от богатството, докато Белгия има най-ниското неравенство в богатството, като най-богатите 5 % притежават 30,8% от богатството.

Богатството на свръхзаможните хора по света е намаляло през 2018-а

При разглеждане на дела на най-големия 1% от богатството най-висока стойност има Турция - 39,5%, следвана от Чехия (37,8%), Швеция (35,8%) и Германия (30%).

Делът на най-богатия 1% в Белгия е далеч по-нисък от средния, като най-богатият 1% притежава само 13,5% от богатството там. Следващият най-нисък показател е 19% в Португалия.
 
Защо Швеция е на първо място по неравенство в богатството?
 
Може би е изненадващо, че скандинавските страни като цяло са с толкова високи резултати по отношение на неравенството в богатството, особено след като изглежда, че те се представят много добре по други показатели, като благосъстояние, разполагаем доход и демократични ценности.
 
Според д-р Лиза Пелинг, ръководител на базирания в Стокхолм мозъчен тръст Arena Idé, данъчната система е най-съществената причина, поради която Швеция е в разрез с правилата в тази област.
 
"През последните десетилетия ние премахнахме редица данъци върху богатството",
казва тя пред Euronews Business. "В Швеция в момента няма данък върху богатството. Няма и данък върху наследството, даренията и собствеността."

Тя заяви, че успешните международни шведски компании, които са се възползвали от инвестиции, направени с парите на данъкоплатците, не връщат тези средства.
 
"Ние също така имаме много ниски данъци върху компаниите. Това означава, че има много възможности за богатите хора да станат още по-богати", добави Пелинг.
 

istock
istock

Система за социално подпомагане: Хората се чувстват в безопасност
 
Пелинг подчертава, че Швеция все още е една от най-равнопоставените страни в света в други аспекти, особено що се отнася до доходите. "Това се дължи най-вече на факта, че имаме добре развита система за социално подпомагане, в която хората се чувстват сигурни по отношение на обществената система за здравеопазване и се чувстват сравнително спокойни за пенсиите си, за осигуровките си, когато става въпрос за отпуск по болест и безработица", каза тя. По този начин хората имат по-малко стимули да отделят пари за тези неща.
 
В сравнение с други скандинавски страни с ефективни системи за социална защита, Пелинг отбеляза, че основната разлика е в данъчната система. Във Финландия училищата са държавна собственост и се управляват от държавата, докато в Швеция една трета от учениците от горния курс на средното образование посещават частни училища. Тези училища, които в голяма степен са с цел печалба, получават пълно държавно финансиране без ограничения върху маржовете на печалба, каза тя.

ЕК: Данъчната тежест е висока за бедните в България

Същото се отнася и за системата на здравеопазването. "Първичната медицинска помощ е до голяма степен приватизирана и е много печеливша. Приватизираните компании за социални грижи, финансирани от данъци, правят собствениците си много богати", казва Пелинг.
 
 Фактори за неравенството в богатството в Европа
 
Според Естер Шандор и д-р Карлос Вакас-Сориано, ръководители на изследванията в Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), един от най-важните фактори за неравенството в богатството е съставът на активите.
 
Нивото на собственост на жилища в отделните държави е един от основните фактори, които допринасят за разликите в разпределението на богатството. "Страните с по-високи нива на собственост върху жилища са склонни да имат по-ниски нива на неравенство в богатството, докато страните, в които достъпът до други финансови активи е по-разпространен, са склонни да имат по-високо неравенство в богатството", казват изследователите пред Euronews Business.

Шандор и Вакас-Сориано също така заявиха, че доброволните пенсии и животозастраховането играят важна роля за неравенството в богатството.
"В страните от Западна Европа хората по-често са в състояние да спестяват за своето пенсиониране, както защото имат по-високи доходи, така и защото имат по-добър достъп до доброволни инструменти за доходи след пенсиониране, отколкото гражданите на Източна и Южна Европа", казаха те.
 

istock
istock

Германия: Малко собственици на жилища, без данък върху богатството
 
По повод на факта, че Германия, страна с добри икономически резултати, е получила високи резултати по отношение на неравенството в богатството, Шандор и Вакас-Сориано подчертават, че там няма данък върху богатството.

"В Германия има висок дял на наемателите, но те имат много ниски нива на усилия (разходите за жилище, разделени на доходите) в сравнение с други западноевропейски държави поради силно регулираните пазари на наеми и сравнително по-голямото предлагане на жилища", казаха те.
През 2022 г. Германия е имала най-ниските дялове на собствеността на жилища, където само 46,5% от населението е живяло в домакинство, притежаващо свое жилище, по данни на Евростат. Средната стойност за ЕС е била 69,1%. Този дял е бил по-нисък от средния за ЕС и в Швеция (64,2%) и Турция (57,5%).
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase