Нова наредба ще регулира изплащането на компенсации на родителите, чиито деца не са приети в общинска или държавна детска градина. Проектът на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински ясли и детски градини, е качен за обществено обсъждане.

Според наредбата със средства от държавния бюджет ще бъдат компенсирани разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато децата не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Право на помощта ще имат и родителите на деца, навършили две години, към началото на съответната учебна година, когато в населеното място по настоящия им адрес не е разкрита детска ясла или яслена група в детска градина и децата не са приети в детска градина поради липса на свободни места.

Месечната сума за компенсиране за едно дете, не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година, пише още в наредбата.

Според вносителите причините, които налагат приемането на наредбата са, че в отделни населени места в страната от години съществува проблем с недостатъчен брой на свободните места за прием на деца в детските ясли, както и в яслените групи на детските градини.

Родителите имат право да получат средства, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;

2. детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в ясла в поради липса на свободни места

4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на детски

5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

istock
istock

В бюджета на Република България за 2022 г. бяха предвидени средства в размер на 600 хил. лв. за подкрепа на родителите на деца, за които не е осигурено място в общински ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини. За целта беше изготвено и прието Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г., в изпълнение на което държавата предоставя средства за родителите на деца на възраст от три месеца до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато детето не е прието поради липса на места в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини, за които е кандидатствало и общината по местоживеене на детето не е предложила друго равностойно място в общинска детска ясла или яслена група в общинска или държавна детска градина.

Ще има ли промяна в приема в детските градини

Тези средства се оказаха крайно недостатъчни за целта, за която бяха отпуснати, поради което се наложи да се търсят други варианти за осигуряването и изплащането им, което ангажираше допълнителен ресурс от страна на институциите всеки месец, пише в мотивите към проекта.
 
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. са предвидени средства за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли или в яслени групи в общински или държавни детски градини в размер на 10 млн. лева.

istock
istock

Същевременно, в Закона за здравето бяха приети допълнения в чл. 119, съгласно които държавата предоставя средства на родителите за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини и не е предложено от общината по местоживеене на детето друго равностойно място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина. Условията и редът за предоставяне и изплащане на тези средства следва да се определят с наредба на Министерския съвет.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg