Международната организация на труда (МОТ) постигна споразумение по въпроса за заплатата за издръжка, съобщиха от КНСБ.

Според експертите понятието заплата за издръжка се отнася до “нивото на заплащане, което е необходимо, за да се осигури достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства, като се вземат предвид обстоятелствата в страната и се изчислява за работата, извършвана през нормалното работно време”.
 
В споразумението се посочва, че определянето на заплатата за издръжка следва да се извършва съгласно редица принципи, включително използване на основани на доказателства методологии и надеждни данни, консултации с организациите на работниците и работодателите, прозрачност, публичност и отчитане на регионалния и местния контекст и социално-икономическите и културните реалности.

Предлагат промени в Кодекса на труда за заплатите

Заплащането следва да се постигне чрез процеси на определяне на заплатите, които са в съответствие с принципите на МОТ. Това включва засилване на социалния диалог и колективното договаряне и овластяване на институциите за определяне на заплатите. В документа се припомня също, че “нуждите на работниците и техните семейства и икономическите фактори са двата стълба на процесите на определяне на заплатите”.
 

istock
istock

Заплатата за издръжка не следва да бъде универсален подход и следва да отразява местните или регионалните различия в рамките на страните, се казва в документа, в който се излагат подробностите на споразумението, като се добавя, че устойчивата стратегия за насърчаване на заплатата за издръжка “следва да излезе извън сферата само на механизмите за определяне на заплатите и да включва по-широко разглеждане на факторите”.
 
В световен мащаб се наблюдава положителна дългосрочна тенденция на нарастване на средната работна заплата. Въпреки това милиони работници по света – както в официалната, така и в неформалната икономика – продължават да получават много ниски заплати в сравнение с разходите за живот и живеят в бедност. Тези работници и техните семейства не могат да си позволят здравословна храна, прилично жилище, медицински грижи или образование за децата си, посочват от МОТ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase