По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2021 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,1% спрямо същото тримесечие на предходната година.

В края на миналата година увеличаването на разходите за труд в индустрията е с 11,8%, в сферата на услугите - с 11,4%, а строителството с - с 14, на сто.

Ръст на заплатите в бюджетната сфера може да има в средата на годината

По икономически дейности през периода октомври - декември 2021 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2020-а година е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности“ - със 17,9%, "Култура, спорт и развлечения“ - със 17,8% и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - със 17,6%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в "Операции с недвижими имоти“ - с 2.3%, показват данните на НСИ.

Индекс на общите разходи на работодателите за труд (Календарно изгладени, 2016 = 100)

 

В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличават с 12,7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват с 9,4%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. варират от повишение с цели 19,3% за сектор "Хуманно здравеопазване и социална работа“ до спад с 3.6% за "Операции с недвижими имоти“.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg