Руските граждани продължават да продават активно имотите си в България, показват последните данни на БНБ. След като месеци наред банката отчиташе спад на инвестициите от Русия в недвижими имоти у нас, сега обяви намаление и за цялата 2022 г.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 20.7 млн. евро, в това число отрицателен поток от 19.4 млн. евро за Русия.за сравнение през 2021 г. потокът на чуждите инвестиции в имоти е бил отрицателен от 12 млн. евро, като спадът от Русия е 13.4 млн. евро.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – декември 2022 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 2,245 млрд. евро (2.7% от БВП 3 ), като е по-голям с 1,039 млрд. евро  (86.2%) спрямо този за януари – декември 2021 г., когато е бил 1,20 млрд. евро.

Само за декември 2022 г. потокът е положителен в размер на 105.5 млн. евро, при отрицателен поток от 252.1 млн. евро за декември 2021 г.

Руснаци се отървават от имотите си у нас, купуват в Турция

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 461.2 млн. евро. Той е по-голям с 514 млн. евро спрямо година по-рано, когато е бил  отрицателен в размер на 52.8 млн. евро.

457,1 млн. евро са чуждите инвестиции у нас

Най-големите инвестиции у нас идват от  Швейцария (483.2 млн. евро), Кипър (383.9 млн. евро) и Австрия (380.2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Нидерландия (177.9 млн. евро) и Обединено кралство (111.2 млн. евро).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg