Годишният общ доход средно на лице от домакинство у нас е 6 592 лв. през 2019 г.

Той нараства с 9.6% спрямо 2018 година, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). За последните десет години (2010 - 2019 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.8 пъти.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 6.3% през 2019 г. в сравнение с 2018 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2019 г. спрямо 2011 г. - 158.8%.

Доходът от работна заплата през 2019 г. е 3 731 лв. и се увеличава с 11.8% спрямо 2018 г., а нарастването му в сравнение с 2010 г. е 2 пъти.  Доходите от пенсии за последната година са 1 801 лева. Те нарастват с 9.5% спрямо 2018 г. и с 59.7% в сравнение с 2010 година.

В същото време доходите от самостоятелна заетост през 2019 г. са 421 лв., или почти без промяна в сравнение с 2018 г., и нарастват с 84.6% спрямо 2010 година. Това, което сме получили от  трудова дейност - извън работната заплата - за последната година е 56 лв. и намалява спрямо 2018 г. с 20.0%, а в сравнение с 2010 г. намалението е 28.2%.

istock
istock

Доходите от другите социални трансфери като обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения през 2019 г. са 194 лева. Те нарастват с 24.4% спрямо 2018 г. и с 57.7% спрямо 2010 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2019 г. той е 56.6%, което е с 1.1 процентни пункта повече в сравнение с 2018 г. и с 5.7 процентни пункта спрямо 2010 година.

Над една пета от българите декларират, че нямат спестявания

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират една трета от общия доход на домакинствата. От тях  с най-висок относителен са доходите от пенсии - 27.3%, който е без промяна спрямо 2018 г. и с 3.6% по-малко в сравнение с 2010 година.

През 2019 г. разходите на човек от домакинството стигат 6 214 лв. на година, което е със 7.7% повече в сравнение с 2018 г. За периода 2010 - 2019 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.9 пъти.

istock
istock

Парите, които даваме за храна и безалкохолни напитки през 2019 г., са 1 833 лв. средно на лице, или с 6.9% повече спрямо 2018 г. и с 50.4% в сравнение с 2010 година. Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 067 лева.

В сравнение с 2018 г. нарастват с 4.9%, а спрямо 2010 г. се увеличават с 83.6%. За здраве отделяме 386 лв. - с 23.3% повече от 2018 г. и над 2 пъти спрямо 2010 година. За транспорт и съобщения през 2019 г. са похарчени 730 лв., което е с 9.4% повече от 2018 г. и над 2 пъти спрямо 2010 година.

Българите намалели с близо 50 000 души за година

През последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на лице от домакинство са в размер на 820 лв. и се увеличават с 11.1% в сравнение с 2018 г., а спрямо 2010 г. нарастват над 3 пъти.

Относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29.5%, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2018 г. и със 7.7 процентни пункта спрямо 2010 година.

istock
istock

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, намалява с 0.4 процентни пункта през 2019 г. спрямо 2018 г., а в сравнение с 2010 г. - с 0.5 процентни пункта.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 13.2% от общия разход през 2019 г., което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с 2018 г., а увеличението спрямо 2010 г. е с 5.1 процентни пункта.

Относителният дял на разходите за здравеопазване нараства с 0.8 процентни пункта през 2019 г. спрямо 2018 г. и с 0.7 процентни пункта спрямо 2010 година.

През периода 2010 - 2019 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е в рамките на 11 - 12%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg